Sổ đoàn viên

Sổ đoàn viên -0968.315.379 – nhatruong.vn@gmail.com. Sổ đoàn viên của NXB Thanh niên- khi cần Sổ đoàn viên hãy gọi Hotline: 0983.168.379 – www.nhatruong.vn. Là đại lý của nhà xuất bản, chúng tôi luôn có giá cả và chiết khấu hợp lý nhất cho Sổ đoàn viên.

Sổ đoàn viên

Sổ đoàn viên

 

HƯỚNG DẪN GHI SỔ ĐOÀN VIÊN

 
Người xin vào Đoàn tự giới thiệu ( trang 10 )
 
– Họ và tên đang dùng: ( Ghi đầy đủ họ tên )
– Họ và tên khai sinh:  ( Ghi đầy đủ họ tên )
– Sinh ngày: ( Ghi đầy đủ ngày – tháng – năm )
– Quê quán: ( Ghi quê mình, cha, mẹ, ông, bà… ) Vd: Tiền Giang
– Nơi ở hiện nay: ( Ghi đầy đủ địa chỉ nhà )
– Dân tộc kinh     Tôn giáo ( nếu có thì ghi ra không có ghi ” không “
– Thành phần gia đình: Học sinh
– Nghề nghiệp bản thân: Học sinh
– Trình độ: ( cái này khoan ghi chờ ghi sau hoặc thầy cô hướng dẫn )
     + Văn hóa:…..
     + Chuyên môn, nghiệp vụ:…..
     + Lý luận chính trị:…..
– Ngoại ngữ:( Ghi những bằng ngoại ngữ đã đạt được như bằng A, B không có thì chừa trống )
– Tình hình sức khỏe: Tốt
– Đã đi nước ngoài nào, lý do: ( có thì ghi ra “không” chừa trống )
– Quan hệ gia đình, xã hội: Tốt
   + Bố mẹ đẻ ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu )
    ( Ghi đầy đủ thông tin về bố mẹ )
   + Vợ hoặc chồng, các con ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu )
    ( Chừa trống )
   + Anh chị em ruột ( họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu )
   ( Ghi đầy đủ thông tin về anh chị em )
– Bản thân:
   + Quá trình công tác
Từ năm 2003 đến 2007, học cấp I, tại trường …….( ghi tên trường ) Quận……
Từ năm 2008 đến 20011, học cấp II, tại trường …….( ghi tên trường ) Quận….
Năm 2012, học cấp III, tại trường THPT Lê Thánh Tôn, Q.7
   + Khen thưởng ( ghi ra nếu có )
   + Kỷ Luật: Tốt
   + Năng khiếu ( ghi ra )
   + Sở trường ( ghi ra)