Mê nhạc

 Hai người bạn nói chuyện với nhau:

“Theo cậu, thế nào là một người mê âm nhạc thực sự?”.

– Có thể trả lời câu hỏi ấy rất đơn giản. Cậu hãy tưởng tượng một cô láng giềng trẻ trung xinh đẹp sang nhà cậu tắm nhờ, vì vòi nước buồng tắm bên nhà cô ấy bị hỏng.

Cô ấy đóng cửa lại tắm và vừa tắm vừa khe khe hát.

Cậu cúi xuống lỗ khóa và…

– Và nhìn trộm?

– Không…

Người mê âm nhạc thì sẽ ghé tai vào lỗ khóa nghe chứ.