cờ đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

Cờ Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, sản phẩm làm bằng vải Satanh, có in hoặc thêu huy hiệu Đội thiếu niên, quý khách vui lòng gọi 0968.315.379– www.nhatruong.vn

– Nền đỏ.     – Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.     – Ở chính giữa có hình huy hiệu Đội.     -Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng  cờ.

– Điều lệ chỉ quy định chung để thống nhất trong tổ chức của mình. Trong điều kiện hiện nay các cơ sở và tập thể Đội sử dụng cờ theo đúng quy định trên. Không gọi là cờ chi đội, cờ liên đội mà gọi là cờ Đội. Các liên đội có cờ truyền thống của mình may đúng quy định của Điều lệ Đội và có thể ghi tên liên đội ở trong cờ, dưới huy hiệu măng non và có tua vàng ở ba cạnh.

cờ đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

cờ đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh