Khăn quàng đỏ của Đội viên

Khăn quàng đỏ Đội viên vải Satanh chất lượng cao tại www.nhatruong.vn – 0968.315.379 công ty hàng đầu về Trang thiết bị Đội.

– Khăn quàng đỏ bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân, may theo tỉ lệ quy định: Chiều cao bằng một phần tư (1/4) cạnh đáy.     – Đội viên và phụ trách quàng khi sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.
– Khăn quàng đội viên có kích thước tối thiểu:     + Chiều cao: 0.25 m.
+ Cạnh đáy: 1m.
– Khăn quàng phụ trách có kích thước tối thiểu:       + Chiều cao: 0.3m.       + Cạnh đáy: 1.2m.       – Trường hợp đặc biệt, đội viên chưa có khăn quàng đỏ thì nhất thiết phải đeo huy hiệu Đội.

Khăn quàng đỏ của đội viên

Khăn quàng đỏ của đội viên