Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên

Căn cứ công văn số 5674/BGDĐT – CTHSSV ngày 28/8/2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ”Phối hợp chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013”; công văn số 153 CV/HĐĐTW của Hội đồng Đội Trung ương về việc ”Triển khai sổ sách của Đội”; www.nhatruong.vn cung cấp Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên tốt nhất gọi 0968.315.379 – nhatruong.vn@gmail.com

Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên