0 Tin giáo dục - www.nhatruong.vn-Trang thiết bị Nhà trường-Đoàn-Hội-Độiwww.nhatruong.vn-Trang thiết bị Nhà trường-Đoàn-Hội-Đội

Articles Posted in the " Tin giáo dục " Category

  • Nghị định 86/2015 của Chính Phủ

    Nghị định 86/2015 của Chính Phủ

    CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 86/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY […]

  • ý nghĩa của bộ đồng phục học sinh

    ý nghĩa của bộ đồng phục học sinh

    Hiện nay hầu hết các trường trung học khắp nơi trong cả nước đều có đồng phục học sinh cùng phù hiệu riêng, đặc trưng cho truyền thống và lịch sử mỗi trường để […]