Thiết bị đội

II, Thiết bị đội – Thiết bị đoàn đội dành cho Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Thiết bị đoàn đội: hoạt đội trong một môi trường sư phạm tiêu chuẩn.

Đồng phục nghi thức đội

Đồng phục nghi thức đội

Đồng phục nghi thức đội

 Thiết bị đoàn đội: Mũ cano – Mũ dùng trong các buổi diễn nghi thức đội.

mũ cano, mũ ca lô, mũ ca nô

mũ cano, mũ ca lô, mũ ca nô

Thiết bị đoàn đội: Găng tay nghi thức đội

gang tay nghi thức đội

gang tay nghi thức đội

Thiết bị đoàn đội: Cờ – Băng nghi thức – Áo trống

Cờ đội

Cờ đội

Thiết bị đoàn đội: Trống đội Yamaha – Trống nghi thức đội –  Trống inox mặt meca

trống đội yamaha

trống đội yamaha

Trống đội Yamaha – Trống nghi thức đội –  Trống inox mặt meca – Thiết bị đoàn đội

Thiết bị đoàn đội: Kèn Trumpet

Kèm Trumpet

Kèm Trumpet

Thiết bị đoàn đội: Trang phục biểu diễn đội, học sinh

Vui lòng liên hệ 0919.362.786 để nhận báo giá!