Trang thiết bị đoàn đội

slider_5

Trang thiết bị cho đoàn viên gồm có: áo đoàn thanh niên, áo thanh niên Việt Nam, áo thanh niên tình nguyện, mũ tai bèo, huy hiệu đoàn, sổ sách đoàn đội, áo gió đoàn thanh niên, cờ đoàn cờ đội…..quý khách vui lòng gọi 0968.315.379 – nhatruong.vn@gmail.com